Aanmelden

| Wachtwoord vergeten? |

Algemene Voorwaarden van marktbazar website.

Welkom bij www.marktbazar.com en hartelijk dank voor uw bezoek.

Marktbazar wordt onderhouden door i-doctor (hierna i-doctor.nl'). Op de inhoud en het gebruik van Marktbazar zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Marktbazar.com houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Marktbazar behoudt zich het recht voor Marktbazar.com en de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Marktbazar.com daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Marktbazar, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Marktbazar, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen die door derden aan Marktbazar zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een vergunning worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Marktbazar, mag niets van Marktbazar.com worden verveelvoudigd hoe dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Marktbazar.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Marktbazar.com is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Marktbazar spant zich in om de informatie op Marktbazar.com zo volledig en nauwkeurig te laten zijn. Marktbazar sluit iedere aansprakelijkheid voor op Marktbazar.com verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Marktbazar.com worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Marktbazar sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Marktbazar.com geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Marktbazar spant zich in om Marktbazar.com zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) of niet beschikbaarheid van Marktbazar.com.

Hyperlinks

Hyperlinks op Marktbazar.com kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Marktbazar. Marktbazar biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Marktbazar worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Marktbazar.com wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Marktbazar.com verwijzen.

Niet toegestaan gebruik van de Website!

Advertenties mogen geen hyperlinks naar externe websites bevatten! 

Advertenties mogen geen e-mailadressen en/of telefoonnummers in de omschrijving bevatten, u kunt deze gegevens gewoon onder uw profieloverzicht plaatsen. 

Marktbazar is gratis en de advertenties kunnen voor 365 dagen zichtbaar zijn en wanneer u toch een websitevermelding wilt plaatsen, graag dat aanvinken bij uw advertentie en de kosten afrekenen. De kosten zijn per advertentie per jaar.

Wanneer u geen gehoor geeft aan ons herhaalde waarschuwingen, uw advertentie(s) worden verwijderd (zonder terugbetalen van het advertentietarief)

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Conflicten voortvloeiende en/of verband houdende onder deze voorwaarden en/of het gebruik van Marktbazar.com worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement in Amsterdam.

Help Marktbazar schoon en veilig te houden!

Als u verboden, verdachte of inbreukmakende objecten of diensten opmerkt, kunt u ons tippen via het knopje dat op een boos gezicht onderaan elke advertentie staat. Onze medewerkers zullen uw tips bekijken en waar nodig actie ondernemen.

Verboden of verdachte objecten en diensten.

Marktbazar is een advertentiesite die kopers en verkopers samenbrengt. De afhandeling hiervan vinden buiten de site Marktbazar is hierbij niet betrokken.

De verkoop en aankoop van objecten en diensten op Marktbazar is in de eerste plaats toegestaan als de handel hierin niet is verboden door nationale of internationale wet- en regelgeving. Uitgangspunt is dat een object of dienst dat offline mag worden verkocht over het algemeen ook via Marktbazar mag worden verkocht.

Daarnaast stelt Marktbazar zelf ook regels over het plaatsen van advertenties en het gebruik van haar platform. In sommige gevallen wijkt Marktbazar hierbij af van bovenstaand uitgangspunt en verbieden deze regels het aanbieden van sommige objecten en/of diensten, ook als handel in deze volgens geldende wet- en regelgeving niet verboden is.

Voor uw gemak hebben we een lijst met verboden en verdachte objecten en diensten opgesteld. In deze lijst staan voorbeelden van objecten en diensten die wettelijk verboden zijn en dus niet mogen worden verhandeld via Marktbazar, bijvoorbeeld het aanbieden van drugs. Daarnaast staan er objecten en diensten in die niet per definitie verboden zijn, maar dat wel kunnen zijn en daarom uw aandacht vragen, zoals het aanbieden van objecten van bekende merken. Is het bijvoorbeeld een namaaktas van een bekend merk, dan mag de tas niet worden aangeboden. Is het een originele tas van een bekend merk, dan wel. Ook kunt u denken aan het aanbieden van potentieel gevaarlijke stoffen, die zowel voor legale als illegale doeleinden kunnen worden gebruikt. Voor het kopen en verkopen van dergelijke stoffen gelden strikte regels en (vergunnings)eisen.
 

Lijst verboden/verdachte producten en diensten:

 • Aandelen, effecten en andere waardepapieren.
 • Aanstootgevend materiaal.
 • Alcohol.
 • Beschermde dieren, producten van dieren en planten.
 • Cultureel erfgoed.
 • Defecte en/of teruggehaalde objecten.
 • Dieren.
 • Drugs.
 • Eigendom van de overheid.
 • Elektronische apparatuur.
 • Explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen.
 • Financiële producten en diensten (sparen, lenen, beleggen en verzekeren).
 • Frontjes van autoradio's en/of navigatiesystemen.
 • Geneesmiddelen.
 • Gestolen waar.
 • Illegale objecten en activiteiten.
 • Kans- en piramidespelen.
 • Legitimatiebewijzen en vergunningen van de overheid.
 • Levensmiddelen.
 • Medische hulpmiddelen.
 • Mensen, lichaamsdelen en stoffen.
 • Modchips, spelconsoles en spelsoftware.
 • Objecten die inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen.
 • Pornografische en erotische inhoud.
 • Software.
 • Tabak.
 • Tickets en overeenkomsten.
 • Valse valuta en postzegels.
 • Verzendlijsten en persoonlijke gegevens.
 • Virtual games.
 • Wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten.

Let op! Deze lijst geeft slechts richtlijnen en is niet uitputtend. Als gebruiker van Marktbazar bent u zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod en de (ver)koop van bepaalde objecten en diensten wettelijk is toegestaan. Als u twijfelt over de toelaatbaarheid van het verhandelen van bepaalde objecten en diensten, neemt u dan contact op met een gezaghebbende of rechthebbende. Ook kunt u juridisch advies inwinnen bij een rechtswinkel bij u in de buurt.

Een overtreding van ons beleid kan leiden tot een of meer van de volgende acties:

 • Uw advertentie kan worden verwijderd (zonder terugbetalen van het advertentietarief)
 • Uw account kan worden geschorst of verwijderd.
 • Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan justitie of aan een rechthebbende.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?