Aanmelden

| Wachtwoord vergeten? |

Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van marktbazar website.

Marktbazar wordt onderhouden door i-doctor (hierna i-doctor.nl'). Op de inhoud en het gebruik van Marktbazar zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Marktbazar.com houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Marktbazar behoudt zich het recht voor Marktbazar.com alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Marktbazar.com daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Marktbazar, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Marktbazar, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Marktbazar zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Marktbazar, mag niets van Marktbazar.com worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Marktbazar.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Marktbazar.com is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Marktbazar spant zich in om de informatie op Marktbazar.com zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Marktbazar sluit iedere aansprakelijkheid voor op Marktbazar.com verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Marktbazar.com worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Marktbazar sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Marktbazar.com geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Marktbazar spant zich in om Marktbazar.com zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Marktbazar.com.

Hyperlinks

Hyperlinks op Marktbazar.com kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Marktbazar. Marktbazar biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Marktbazar worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Marktbazar.com wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Marktbazar.com verwijzen.

Niet toegestaan!

Advertenties mogen geen hyperlinks naar externe websites bevatten! 
Marktbazaar is gratis en de advertenties kunnen voor 365 dagen zichtbaar zijn en indien u toch een websitevermelding wilt plaatsen, graag dat aanvinken bij uw advertentie en de kosten afrekenen. De kosten zijn per advertentie per jaar.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Marktbazar.com worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?